محل تبلیغات شما


خوشا به حالت اي روستايي

چه شاد و خرم چه باصفايي


در شهر ما نيست جز دود و ماشين

دلم گرفته از آن و از اين

در شهر ما نيست جز داد و فرياد

خوشا به حالت که هستي آزاد

اي کاش من هم پرنده بودم

با شادماني پر مي‌گشودم

مي‌رفتم از شهر به روستايي

آنجا که دارد آب و هوايي


اين مال قبل گروني بود اما الان چي؟


 


 


 خوشا به حالت اي شهري بچه
ما در روستا، ديگر نداريم
نه اب و ناني نه کشت وکاري
پدربزرگم بيکار بيکار از کار قبلي بسيار دارد عار
صبح تا به شب نشسته با درد پشتش عجز و انابه
مرغ و خروس وگاو الاغمان مرد
اما ملالي هم نيست
پدربزرگم نشسته با ماهواره
يه شب شنيدم از او : عمرم گذشته با بيل
فکر کرده بودم دنيا فقط همين جاست
اه از خيالم ، افسوس و حسرت

خوشا به حالت اي بچه شهري


 


 


تازه اينم هست؟


 


 


خوشا به حالت اي بچه تهرون


که شاد و خرم هستي تو شمرون


در روستا نيست جز خشکسالي


خوشا به حالت که اهل حالي!


در روستا نيست جز بوي پِشگل


خوشا به حالت اي بچه خوشگل


در روستا نيست شيلا و ژيلا


خوشا به حالت که داري ويلا


در روستا نيست آثاري از نفت


بي اطلاعيم پولش کجا رفت؟


بيکاري اينجا بيداد کرده


شهر شما را آباد کرده


از ما به توليد از تو به اسراف


وضع شما توپ، ما را دهان صاف!


خوشا به حالت يک حرف زور است


اين از عدالت خيلي به دور است


ما نان نخورديم از سفره دين


خيري نديديم از آن و از اين


 


توبي نصيبي اي روستايي


 

خوشا به حالت اي روستايي

وضعيت بهبودي حسيني از زبان پزشک معالجش

دوستت دارم باصدايي غم انگيز

حالت ,اي ,نيست ,روستا ,بچه ,خوشا ,به حالت ,حالت اي ,نيست جز ,روستا نيست ,خوشا به

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
وبلاگ محمد هادي allogmaira Custom Boxes خانوده آسمانی جامع ترین خبرنامه تخصصی گردشگری شخصی1 قصران گشت lingtanami vresarsli